Χρήσιμα Links

Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης
www.dst.gr
Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης
www.goethe.de/thessaloniki
Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη
https://thessaloniki.diplo.de
Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
www.german-chamber.gr
Γερμανική Σχολή Αθηνών
www.dsathen.gr/el
Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών
www.ex-dsathen.gr
Heinrich Boell Stiftung Thessaloniki
gr.boell.org/en
DAAD Ελλάδα
www.daad.gr/el
Ελληνο-γερμανική Συνέλευση
www.grde.eu