Καταστατικό

Το καταστατικό του Συλλόγου όπως ίσχυε από την εποχή της ίδρυσής του (1959) έχει τροποποιηθεί. Κατά την Γενική Συνέλευση του ΣΑΓΕΣ τον Απρίλιο του 2008 εγκρίθηκε το νέο καταστατικό μας. Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε τόσο το παλιό, όσο και το νέο καταστατικό. Οι αλλαγές είναι σημειωμένες με κόκκινο.