Αγγελίες προσφοράς εργασίας

Η πρόσβαση στις Μικρές Αγγελίες είναι ελεύθερη. Δικαίωμα καταχώρησης έχουν οι εγεγραμμένοι χρήστες στο sages.gr. Μέσα από αυτό το τμήμα Προσφοράς και Ζήτησης εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με αιτήματα επαγγελματιών που είναι απόφοιτοι του σχολείου και επιθυμούν να συνεργαστούν με αποφοίτους της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή να αναρτήσουν τη δική τους αγγελία ζήτησης εργασίας. Το Δ.Σ. καλεί τους αποφοίτους-επιχειρηματίες και επαγγελματίες να απευθύνονται στο Σύλλογο όταν αναζητούν συνεργάτες, στηρίζοντας την προσπάθεια αυτή. Μπορείτε να προσθέσετε την αγγελία σας αφού συνδεθείτε ή εγγραφείτε από τους συνδέσμους της ενότητας "Επιλογές μέλους" στη δεξιά στήλη.

Θέσεις εργασίας στη Deloitte

Η  Deloitte Alexander Competence Center διαθέτει θέσεις εργασίας που απαιτούν από τους υποψηφίους να είναι άριστα εξοικειωμένοι/ες με τη γερμανική γλώσσα.

Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες θέσεις:

Θέση εργασίας στο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας

Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΓΙΝ) είναι ένας διεθνής οργανισμός που από το 2021 ενισχύει και επιδοτεί τις ανταλλαγές μεταξύ νέων και ειδικών της εργασίας σε θέματα νεολαίας στη Γερμανία και την Ελλάδα.  

Δείτε εδώ τη θέση εργασίας: https://dgjw-egin.org/el/προκήρυξη-θέσεων-εργασίας/

Θέσεις εργασίας στο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας

Σχετικά με το ΕΓΙΝ

Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΓΙΝ) – Deutsch-Griechische Jugendwerk (DGJW) είναι διμερής διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε με την από 4 Ιουλίου 2019 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με γραφεία στη Θεσσαλονίκη και τη Λειψία.

Γραμματειακή Υποστήριξη - KOSMIDIS & PARTNER ANWALTSGESELLSCHAFT

Δικηγορική εταιρεία στην περιοχή της Ν. Μηχανιώνας αναζητά άτομο για τη θέση της Γραμματειακής Υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα:

Άριστη γνώση γερμανικών
Επιοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Άριστη χρήση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (Office)
Δυναμική προσωπικότητα με δημιουργικότητα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευγένεια
Διάθεση συνεργασίας και ομαδικότητα
Κάτοχος μεταφορικού μέσου

Αρμοδιότητες:

Μαθήματα Χημείας και Βιολογίας σε μαθητές της ΓΣΘ

Διδάκτορας Βιοχημείας του ΑΠΘ και πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Αννοβέρου, απόφοιτη της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα ή σε ομάδες 2-3 ατόμων στο μάθημα της Βιολογίας (Γυμνάσιο και Λύκειο) και της Χημείας (Γυμνάσιο-Α' Λυκείου) σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6980916206

Software Developer Testautomation

Unternehmens-Beschreibung
Die Comquent GmbH ist ein Software-Dienstleister mit der Spezialisierung Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung, Test-Management und Test-Automatisierung, sowie Continuous Integration und Continuous Delivery. Hier ist die Comquent GmbH als Beratungs-, Schulungs- und Projektunterstützungs-Dienstleister, besonders in den Bereichen Automotiv, Telekommunikation, eCommerce und für mittelständische Unternehmen tätig.
Projekt-Beschreibung

QA Analyst

QA Analyst (w/m)
Unternehmens-Beschreibung
Die Comquent GmbH ist ein Software-Dienstleister mit der Spezialisierung Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung, Test-Management und Test-Automatisierung, sowie Continuous Integration und Continuous Delivery. Hier ist die Comquent GmbH als Beratungs-, Schulungs- und Projektunterstützungs-Dienstleister, besonders in den Bereichen Automotiv, Telekommunikation, eCommerce und für mittelständische Unternehmen tätig.
Projekt-Beschreibung