Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των μελών μας

Για να φτάσουμε σε πιο πολλούς στην προσπάθεια επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας των μελών μας και προς διευκόλυνση της διαδικασίας συλλογής τους, δημιουργήσαμε το παρακάτω link όπου μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής σας στο newsletter του ΣΑΓΕΣ: http://eepurl.com/cji-q5