Σχετικά με τη νέα ιστοσελίδα - Μήνυμα του Προέδρου

Αγαπητή απόφοιτη, αγαπητέ απόφοιτε,
Φίλες και φίλοι της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης,
Σας καλωσορίζουμε στην καινούργια ιστοσελίδα του ΣΑΓΕΣ. Ο Σύλλογος Αποφοίτων της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης είναι ένας σύλλογος με μεγάλη ιστορία, καθώς ιδρύθηκε το 1959. Τα μέλη του ξεπερνούν τις 2.500 και είναι διασκορπισμένα στα τέσσερα σημεία της υδρογείου, όπου διαπρέπουν, αξιοποιώντας τα προσόντα που πήραν κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σε ένα σχολείο που ήταν πάντα ανοικτό στον κόσμο και στις καινούργιες ιδέες, όπου από το 1888 -χρονιά ίδρυσής του- παντρεύονται δύο διαφορετικές φιλοσοφίες: ο ελληνικός και ο γερμανικός τρόπος ζωής και σκέψης.
Η καινούργια ιστοσελίδα μας θέλει να αποτελέσει τη γέφυρα επικοινωνίας για όλους τους απόφοιτους και όλες τις απόφοιτες της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Για να δώσει πληροφορίες, να ενημερώσει, να προσφέρει διεξόδους στο δύσκολο σήμερα τομέα της απασχόλησης, να κινητοποιήσει και κάποιες φορές να ξυπνήσει αναμνήσεις από τα σχολικά χρόνια.
Καλό σερφάρισμα
Νίκος Οικονόμου (΄81)