Παιδιά με ανοιχτούς ορίζοντες πολίτες του κόσμου

Πρόσκληση Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017, 19:00
Ενημερωτική συνάντηση γονέων για εγγραφή στο Γυμνάσιο της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης