Και το 2016 στηρίζουμε τα μαγαζιά των αποφοίτων

Ενόψει των χριστουγεννιάτικων αγορών, δείτε στο συνημμένο αρχείο τα μαγαζιά των παλιών μας συμμαθητών!