Θέσεις πρακτικής άσκησης για τους μαθητές της Γ' Γυμνασίου

Αγαπητοί  απόφοιτοι,  Παρακαλώ διαβάστε την συνημμένη ενημέρωση από την ΓΣΘ.  Αφορά  εταιρείες που πιθανόν ενδιαφέρονται να  προσφέρουν θέση πρακτικής εξάσκησης σε μαθητές της 9ης τάξης. 
Το χρονικό διάστημα είναι μια εβδομάδα, σε γραφεία / εταιρείες  στην Ελλάδα ή τη Γερμανία τον Ιούνιο 2023.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
ΔΣ ΣΑΓΕΣ 

Aνακοινώσεις