ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα: 
ΙΩΑΝΝΑ
Επώνυμο: 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
Έτος αποφοίτησης: 
1978
Τομέας Εξειδίκευσης: 
Εκπαίδευση
Ειδικότητα: 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Τηλέφωνο σταθερό: 
2310344976
Τηλέφωνο κινητό: 
6980916206
Διεύθυνση: 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10
Πόλη: 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Χώρα: 
Ελλάδα
Σύντομο βιογραφικό: 
Γεννήθηκα στις 22/08/1960 στη Θεσσαλονίκη. Το 1978 αποφοίτησα από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης με Άριστα (19 και 2/13). Τον Οκτώβριο του 1978 με υποτροφία του Γερμανικού Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (DAAD) ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Τμήμα Βιοχημείας του Πανεπιστημίου του Αννοβέρου. Το 1984 έλαβα το Πτυχίο του Βιοχημικού με Λίαν καλώς (8,0). Από το 1986-1989 εκπόνησα με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) τη διδακτορική μου διατριβή με βαθμό Άριστα στο Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Το 1987-1989 παράλληλα με την εκπόνηση της διατριβής μου δίδασκα στην Επαγγελματική Σχολή Παστέρ τα μαθήματα της Βιοχημείας, Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας. Τον Ιούνιο 1990 εκλέχτηκα στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Το 1996 εκλέχτηκα στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στο ίδιο Εργαστήριο. Το Δεκέμβριο του 2013 συνταξιοδοτήθηκα, επειδή θεμελίωνα συνταξιοδοτικό δικαίωμα άνευ ορίου ηλικίας ως τρίτεκνη μητέρα. Από το 1990-2013, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου ως μέλος ΔΕΠ, συμμετείχα σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας σε φοιτητές Ιατρικής και Οδοντιατρικής, εκπόνησα πλήθος εργασιών που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συμμετείχα σε συνέδρια και ημερίδες. Από το 1991-1994 ορίσθηκα με απόφαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης ως άμισθη υπεύθυνη του Γραφείου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΕ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το διάστημα αυτό υλοποιήθηκαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης προγράμματα κατάρτισης σε διάφορες ειδικότητες, καθώς και πλήθος τεχνικών έργων και αναπλάσεων που συγχρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά προγράμματα. Από το 1995-1997 έλαβα άδεια άνευ αποδοχών από το ΑΠΘ και τοποθετήθηκα ως μετακλητή Ειδική Γραμματέας στο Γραφείο Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Από το 1997-1998 διετέλεσα άμισθη Γενική Διευθύντρια της Δημοτικής Εταιρείας Επαγγελματικής κατάρτισης και Μελετών (ΔΕΕΚΜΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία αποτελούσε συνέχεια του Γραφείου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΕ. Γνωρίζω άριστα τη Γερμανική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα. Είμαι μητέρα τριών παιδιών, δύο εκ των οποίων απόφοιτοι της ΓΣΘ.