ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Όνομα: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Επώνυμο: 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Έτος αποφοίτησης: 
2007
Τομέας Εξειδίκευσης: 
Νομικός κλάδος
Ειδικότητα: 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, LL.M., ΔρΝ Αστικού Δικαίου
Εταιρία ενασχόλησης: 
LEX LEGAL SERVICES
Τηλέφωνο σταθερό: 
2310273484
Ιστοσελίδα: 
Διεύθυνση: 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26, 54624
Πόλη: 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Χώρα: 
ΕΛΛΑΔΑ
Σύντομο βιογραφικό: 
Απόφοιτος της ΓΣΘ το 2007. Απόφοιτος Νομικής Σχολής ΑΠΘ το 2011. Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στο Αστικό και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (LL.M.) από το Ludwig-Maximilians Universität München το 2012. Δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 2013 και συνεταίρος στη Δικηγορική Εταιρία "LEX LEGAL SERVICES". Διδάκτωρ Αστικού Δικαίου από τη Νομική Σχολή ΑΠΘ το 2017. Υπότροφος της DAAD. Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 2015.