Αριστείδης Καρανάνος

Όνομα: 
Αριστείδης
Επώνυμο: 
Καρανάνος
Έτος αποφοίτησης: 
2002
Τομέας Εξειδίκευσης: 
Ενέργεια
Ειδικότητα: 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ