Μαθήματα Χημείας και Βιολογίας σε μαθητές της ΓΣΘ

Διδάκτορας Βιοχημείας του ΑΠΘ και πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Αννοβέρου, απόφοιτη της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα ή σε ομάδες 2-3 ατόμων στο μάθημα της Βιολογίας (Γυμνάσιο και Λύκειο) και της Χημείας (Γυμνάσιο-Α' Λυκείου) σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6980916206