Γραμματειακή Υποστήριξη - KOSMIDIS & PARTNER ANWALTSGESELLSCHAFT

Δικηγορική εταιρεία στην περιοχή της Ν. Μηχανιώνας αναζητά άτομο για τη θέση της Γραμματειακής Υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα:

Άριστη γνώση γερμανικών
Επιοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Άριστη χρήση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (Office)
Δυναμική προσωπικότητα με δημιουργικότητα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευγένεια
Διάθεση συνεργασίας και ομαδικότητα
Κάτοχος μεταφορικού μέσου

Αρμοδιότητες:

Υποστήριξη δικηγόρων
Εξυπηρέτηση πελατών
Διασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης εσωτερικής λειτουργίας γραφείου και εξωτερικής επικοινωνίας και αλληλογραφίας

Bewerbungen bitte an [email protected]

KPAG Kosmidis& Partner Anwaltsgesellschaft

Byzantiou 10, GR-57004 Angelochori

Tel.+302392057167 Fax   +302392057619

Internet www.rechtsanwalt-griechenland.de